Více informací, výsledky a fotogalerie

na webu závodu - milesovka.kolavondra.cz nebo webu Krále středohoří - www.kralstedohori.cz